HCL nr. 25 – Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019