HCL nr. 34 – Stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul 2019