HCL nr. 37 – Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019