Proiect aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în colectare, transfer și sortare deșeuri

Sari la conținut