Proiect privind aderarea comunei Sutești la ADI Pesceana-Glăvile-Amărăști