Raport stare economică, socială și de mediu a comunei Sutești pe anul 2019